Global logistics, personal approach

Het REX-Syteem.

Het REX (Registered Exporter) systeem is een nieuw certificeringssysteem voor goederen van oorsprong in de preferentiële regelingen. Het REX systeem is 1 januari 2017 als eerste toegepast binnen het Algemeen Preferentieel Systeem (APS).

Het Rex-systeem is gebaseerd op het principe van zelf certificering door marktdeelnemers waarbij de marktdeelnemers binnen het APS zelf het genoemde attest van oorsprong opstellen.

Een attest is een oorsprongsbewijs opgesteld door een geregistreerde exporteur en moet op een  handelsdocument gesteld worden.

Om een attest van oorsprong te mogen opstellen moet een marktdeelnemer door zijn bevoegde autoriteit geregistreerd worden in de database van de UNIE. De marktdeelnemer wordt dan een geregistreerde exporteur.

De database met geregistreerde exporteurs is wereldwijd te raadplegen http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en
Het Rex systeem vervangt geleidelijk en volledig het huidige certificeringssysteem (afgifte van oorsprong, Formulier A (certificaat Form. A) door de bevoegde autoriteiten en de factuurverklaring.)

De Globale overgangsperiode van het huidige certificeringssysteem naar het REX-systeem duurt op zijn langst tot 30 juni 2020.

Kijk voor meer informatie op: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en