Global logistics, personal approach

Belgische havens dreigen 'dicht te gaan' op 13 februari

De Belgische havenbonden hebben hun leden opgeroepen om alle werkzaamheden in de Belgische havens stop te zetten. 

De onderhandelingen tussen de bonden en werkgevers zijn op dit moment vastgelopen. 'De werkgevers legden eisen rond flexibiliteit op tafel en waren niet bereid te onderhandelen over de fors verstrengde eindeloopbanen, het lage minimumloon en de minieme loonmarge', aldus de bonden. 

De nationale staking in gemeenschappelijk vakbondsfront zal plaats vinden op woensdag 13 februari

Mogelijk kan dit leiden tot vertraging.