10x antwoorden op de meest belangrijke vrachtvragen

Cor

Bookingdesk supervisor

Als je gaat importeren, of exporteren, dan komt er een hoop op je af. Procedures, meerdere partijen die allemaal een belang hebben in de logistieke keten van jouw goederen. Logischerwijs ontstaan er momenten dat je jezelf dingen af gaat vragen.

We hebben intern rondvraag gedaan naar de meest belangrijke vragen rondom de logistieke keten. Of in ieder geval, de vragen die het meest gesteld worden.

1. Wat is het verschil tussen FCL en LCL?

Een logische vraag als je niet bekend bent met de termen. Wij beginnen met FCL, wat een afkorting is voor Full Container Load. Letterlijk gezegd, er wordt een volledige container gebruikt voor het vervoeren van je goederen.

Dan LCL, wat staat voor Less than Container Load. In de logistiek hebben wij het hier over een “stukgoedzending”. Dit betekent dat er geen volledige container ingezet hoeft te worden voor het vervoeren van jouw goederen.

In het blog de voor-en nadelen van lcl verzenden gaan wij dieper op LCL verzendingen in.

Voor-/nadelen van LCL

2. Wat is een Telex release

Het vervoeren van goederen gebeurt onder begeleiding van een vrachtbrief. Voor de meest gebruikte manier (modaliteit) van vervoeren, zeevracht, heet deze vrachtbrief een Bill of Lading (vaak aangeduid als B/L).

De term “telex release” verwijst nog naar de tijd dat meldingen zoals hierboven omschreven, via het faxapparaat, oftewel telex, werden verstuurd.

Wanneer men het over een “telex release” heeft, wordt bedoeld dat er door de ontvangende partij géén originele Bill of Lading hoeft te worden ingediend voor vrijgave van de goederen. Dit kan zijn omdat de originele B/L door de afzender is ingediend in de laadhaven, of nadat deze het verzoek heeft ingediend om de vrijgave af te wikkelen zonder de originele B/L in te dienen.

3. Wat is een HS code?

Alle goederen die wereldwijd geproduceerd worden, zijn geclassificeerd in een systeem wat het wereldwijd makkelijker maakt te bepalen met welke goederen men precies te maken heeft. Ook weten ze op deze manier of, en hoeveel, invoerrechten er van toepassing zijn. Ook kan men zien of er andere maatregelen getroffen moeten worden, zoals bijvoorbeeld het overleggen van een certificaat.

Het systeem dat gebruikt wordt, is (nagenoeg) gelijk voor alle landen ter wereld. De term “HS-code” staat dan ook voor Harmonized System. De code bestaat uit 8 of 10 cijfers en dient ingevuld te worden bij het opstellen van de douanedocumentatie.

4. Wat moet ik doen wanneer ik schade constateer bij lossing?

Schade constateren bij het lossen van je zending is een verrassing waar niemand op zit te wachten. Helaas is het nooit voor de volle 100% uit te sluiten. Er kan tijdens het transport altijd iets gebeuren. Het kiezen van zeewaardige verpakking voor je goederen verkleint het risico, maar wat moet je dan doen als je toch schade constateert?

Wanneer je een hele container voor je deur hebt staan, dan stop je direct met het lossen en maak je foto’s van de lading in de container. Je maakt nog geen verpakkingen open, dit komt later.

Het is voor de verzekeraar belangrijk dat je vastlegt in welke staat je de goederen hebt aangetroffen. Zeggen dat je spullen in een container zijn gearriveerd terwijl jij een foto doorstuurt van een uitgepakt product, valt voor niemand te rijmen.

Wordt je zending als stukgoedzending (inderdaad, LCL) afgeleverd en zie je dat de verpakkingen er niet helemaal goed meer uitzien? Ook dan maak je foto’s vanuit alle denkbare hoeken. Hiernaast vermeld je ook op de vrachtbrief die de vervoerder bij zich heeft, dat je schade hebt geconstateerd. Je tekent pas voor ontvangst als je de schade hebt opgeschreven op de vrachtbrief.

5. Kan ik zendingen van verschillende leveranciers combineren?

We zeggen bij Berkman Forwarding altijd dat alles mogelijk is, dus ook tegen het combineren van verschillende zendingen zeggen wij gewoon: ja!

Wanneer je bij meerdere leveranciers kleinere hoeveelheden bestelt die samen voldoende volume hebben om een container te vullen, dan spreek je van een buyer’s consol. Hierbij worden meerdere stukgoedzendingen naar een loods gebracht, waarna deze tezamen in één container geladen worden. De container wordt uiteindelijk bij jou voor de deur afgeleverd.

6. Wanneer is het beter om FCL te boeken in plaats van LCL?

Wanneer je goederen bestelt, maar niet genoeg om een complete container te vullen, dan is het wellicht interessant om LCL te boeken. Vaak krijgen wij de vraag wanneer het beter is om LCL te boeken.

Natuurlijk vinden wij dit een goede vraag, maar dan wel om te stellen op het moment dat je daadwerkelijk wilt gaan bestellen bij je leverancier(s). Waarom? De prijzen die in de markt rondzingen fluctueren behoorlijk. Het zogeheten “omslagpunt” berekenen doen wij dan ook liever op het moment dat je concreet bent. Dan heb je altijd een accuraat beeld van de mogelijkheden.

Kleine kanttekening die wij altijd plaatsen wanneer je deze vraag stelt: bij het vervoeren van je goederen in een volle container, zijn er altijd minder mensen die jouw spullen in hun handen hebben. Bij het vervoeren als stukgoed, zijn er minimaal 2 extra handelingen in de loods (laadhaven en loshaven) nodig om je goederen van A naar B te vervoeren.

7. Moet ik mijn vracht verzekeren?

Kort en bondig: ja! Je zending niet verzekeren, betekent dat er bij schade of vermissing slechts minimale dekking is en je dus nooit volledig voor de geleden schade gecompenseerd wordt.

Natuurlijk zijn er gevallen dat niet jouw verzekering, maar die van de vervoerder aangesproken wordt. Denk hierbij aan grove nalatigheid. Het aantonen dat iemand in de logistieke keten nalatig is geweest met jouw spullen, is echter een tijdrovend (en dus duur) proces.

8. Wat zijn Incoterms?

Incoterms zijn internationale handelsvoorwaarden die zijn gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC). Het doel van de Incoterms is simpel: het vereenvoudigen van internationale handel en kopers en verkopers helpen elkaar te vinden in het commerciële proces (en alles wat daaruit voortvloeit).

9. Hoe snel kan mijn zending na aankomst geleverd worden?

Deze vraag krijgen wij vaak op onze importafdeling. Logisch ook, je wilt snel over je zending beschikken en ook jij hebt weer verplichtingen richting jouw klanten.

Voor volle containers is dit eenvoudiger dan voor stukgoedzendingen, daar de container niet eerst langs een loods hoeft om jouw zending te lossen. Wanneer wij een container kunnen afleveren is afhankelijk van wanneer de container van het schip is gelost en wanneer de douaneaangifte is afgerond.

We kunnen helaas nooit uitsluiten dat er congestie ontstaat in een haven waardoor je goederen vertragen, maar wij kunnen altijd een realistische schatting maken gebaseerd op een normale situatie en afhankelijk van de laad- en loshaven.

10. Wat is het verschil tussen belastbaar gewicht en daadwerkelijk gewicht?

In de logistiek komt het best vaak voor dat het gewicht dat je op de weegschaal ziet staan niet gelijk is aan het gewicht waar een logistiek dienstverlener jou voor belast. Dit heeft te maken met de relatie tussen gewicht en volume. Voor een vervoerder is gewicht erg belangrijk, maar ook hoe dit zich verhoudt tot de ruimte.

Een voorbeeld? Stel, je hebt een zending met relatief lichte producten, maar die bij elkaar veel ruimte innemen. Dan zou afrekenen over het gewicht voor jou gunstig zijn, maar voor de vervoerder betekent het verlies omdat hij nu minder kan vervoeren.

Nog duidelijker? Oké, een kilo aan veren neemt veel meer ruimte in beslag dan een kilo staal.

Meer weten? Of hulp nodig?

Nog meer weten?

En? Stond jouw vraag hiertussen? Als jouw vraag niet beantwoord is na het lezen van dit artikel, dan weet je wat je te doen staat. Juist. Contact opnemen!

 

Neem contact op