Transport documenten

Leo

Sales support

Als er iets is in transport waar je niet omheen kunt, dan is het documentatie. Iedere vorm van transport, hoe klein de handeling ook is, dient te worden vastgelegd die voor iedere betrokkene duidelijk maken wat er precies gebeurt.

In dit artikel zoomen wij in op de verschillende soorten transportdocumenten welke nodig zijn binnen het (internationale) goederenvervoer.

Welke transport documenten heb je nodig voor zeevervoer?

Eigenlijk geldt dit voor alle vervoersmodaliteiten: als jij importeert of exporteert heb je voor het daadwerkelijke transport slechts één document nodig: de Bill of Lading.

De term Bill of Lading werd jaren (waarschijnlijk eerder eeuwen) geleden voor het eerst gebruikt en betekent letterlijk “een lijst met vracht”. Wat doet een Bill of Lading dus in de kern? Juist, hij geeft de gegevens weer van de goederen die vervoerd worden. Is er meer? Absoluut. Ook al besteed je het vervoeren van je goederen uit, dan is het nog steeds erg waardevol om te weten wat een Bill of Lading precies doet en welke mogelijkheden er zijn.

Wat is een Bill of Lading?

 • Het is een ontvangstbewijs, door de uitgifte van de Bill of Lading verklaart de kapitein (natuurlijk als vertegenwoordiger van de vervoerder) dat hij de goederen aan boord van zijn schip heeft ontvangen. Daarmee is het dus een transportdocument.
 • En tot slot, het is een waardedocument. Waarom? Een Bill of Lading geeft degene die het in zijn bezit heeft het recht op aflevering van de goederen. Zie het als een bewijs van eigendom.
 • En tot slot, het is een waardedocument. Waarom? Een Bill of Lading geeft degene die het in zijn bezit heeft het recht op aflevering van de goederen. Zie het als een bewijs van eigendom.

Vervoer per schip over binnenwateren

Een Bill of Lading kan verhandelbaar zijn, dit wil zeggen dat het eigendomsrecht overdraagbaar is. Vaak komt er bij dergelijke transacties een bank in het spel als tussenpersoon, om te waarborgen dat de verkoper zijn geld krijgt en de koper beschikking krijgt over de goederen.

Oké vooruit, wij hebben het natuurlijk over binnenvaart. Technisch gezien heb je het ook hier over het vervoer per schip, maar dan niet over “open water”.

Speciaal voor binnenvaart, bestaat de CMNI-vrachtbrief. In tegenstelling tot een Bill of Lading bij (internationaal) zeevervoer, leg je in de CMNI-vrachtbrief alleen vast welke vervoersafspraken er gemaakt zijn voor het goederenvervoer

De CMNI-vrachtbrief wordt opgemaakt op basis van artikel 11 van het verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren

De CMNI-vrachtbrief moet een serie gegevens bevatten, zo moet er bijvoorbeeld duidelijk vermeld worden dat het een vrachtbrief betreft. Tevens de gegevens van de vervoerder en de geadresseerde, maar ook het nummer van het schip dat de goederen gaat vervoeren.

Welke transport documenten gebruik je bij het vervoer per trein?

Voor het vervoeren van goederen per trein maken wij gebruik van de CIM-vrachtbrief.

De CIM is van het zogeheten “dwingende recht”. Dit betekent dat er in de regel niet van de bepalingen afgeweken mag worden. Wel kun je aanvullende afspraken met een vervoerder maken om ze vervolgens vast te leggen in een contract. Maar, je mag nog steeds niet van de dwingende bepalingen van de CIM afwijken. Ook is het document niet verhandelbaar.

We zeggen alvast sorry voor de Franse term die nu gaat volgen, CIM staat voor Contrat de Transport International ferroviaire des Marchandises. De vrachtbrief is één van de voorwaarden van een vervoersovereenkomst die via deze conventie geregeld worden.

5x de CIM-vrachtbrief

 • De CIM-vrachtbrief wordt in 5 exemplaren opgemaakt:
 • De originele vrachtbrief bestemd voor de geadresseerde;
 • De geleidebrief voor de spoorwegmaatschappij van het bestemmingsstation;
 • Het aankomstblad voor de spoorwegmaatschappij van het land van aankomst;
 • Een kopie vrachtbrief voor de afzender;
 • De verzendnota voor de spoorwegmaatschappij in de vertrekplaats.

Het transport document voor het vervoer door de lucht: de AWB

Voor het vervoer van goederen per vliegtuig gebruiken we de Air Waybill, oftewel de AWB. Het is een niet verhandelbaar transportdocument en dekt het vervoer van luchthaven naar luchthaven.

 • Het eerste exemplaar is groen van kleur, en is voor de vervoerder die het document heeft opgemaakt;
 • De tweede is roze en is voor de ontvanger;
 • Het derde document is blauw en is voor de verzender;
 • Het vierde exemplaar is bruin en geldt als ontvangstbewijs (bewijs van aflevering);
 • De overige vier zijn wit gekleurd en zijn zoals gezegd kopieën.

AirWay Bill (AWB)

In de regel worden er niet minder dan 8 exemplaren van een Air Waybill gegenereerd voor transport, waarvan de eerste 3 gezien worden als “originele” documenten.

Welke transport documenten gebruik je bij het vervoer over de weg?

Voor het vervoeren van goederen over de weg hebben we twee mogelijkheden. Wanneer het om binnenlands vervoer gaat, dan gebruiken we in de regel de AVC-vrachtbrief.

AVC staat voor Algemene Vervoers Condities. Voor internationaal vervoer is de CMR-vrachtbrief van toepassing. Hier hangt een hele mooie Franse benaming aan vast: Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route.

Het verschil? De AVC voorwaarden kennen een aantal bepalingen omtrent laden en lossen, die in de CMR condities niet voorkomen. Veel vervoerders maken enkel gebruik van de CMR-vrachtbrief, anderen maken gebruik van beide – juist om ook voor het laden en lossen zo compleet mogelijk te zijn voor de betrokkenen.

Overige documenten

We hebben hierboven kort de belangrijkste vervoersdocumenten besproken per vervoersmiddel. Natuurlijk zijn dit niet de enige documenten, we lichten er nog een paar uit die je in het (internationale) goederenvervoer vaak tegenkomt.

 • EX-A: uitvoerdocument dat nodig is wanneer je in de EU geproduceerde goederen gaat exporteren naar een land buiten de Unie.
 • CvO: oorsprongscertificaat, geeft de oorsprong van een product aan. In sommige gevallen kun je, wanneer je goederen vanuit een bepaald land importeert, een korting krijgen op de invoerrechten. In andere gevallen is een dergelijk certificaat nodig om de goederen überhaupt in te mogen voeren.
 • DGD: staat voor Dangerous Goods Declaration en is nodig voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen over zee.
 • ADR-certificaat: een certificaat wat het mogelijk maakt om gevaarlijke stoffen over land te vervoeren.
 • Accijns geleide document: een administratief document wat nodig is wanneer je accijnsgoederen (bijvoorbeeld alcohol) vervoert binnen de EU. Voorwaarde is dat er accijns is betaald in de lidstaat van verzending en dat deze verzonden worden naar een andere lidstaat.
 • Veterinair certificaat: benodigd bij het verzenden van levende dieren en dierlijke producten naar derde landen.
 • Fytosanitair certificaat: nodig wanneer je bloemen of planten verzendt, geeft aan dat de producten gezond zijn en niet aan ziektes lijden.
 • ISPM 15: norm waaraan al het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoeren van goederen dient te voldoen. Het hout dient behandeld te zijn op een manier die organismen en parasieten geen kans op overleven geeft.

Meer weten? Of hulp nodig?

Kunnen wij je helpen met je transportdocumenten?

Er zijn natuurlijk nog meer documenten die het transporteren van goederen in goede banen leiden. In dit artikel hebben wij de meest voorkomende besproken.

Heb je vragen, of wil je goederen (laten) verzenden en wil je er zeker van zijn dat alles qua documentatie in orde is? Wij kijken graag met je mee!

 

Neem contact op